Kolaudacja – od cenzury do reklamy

Kolaudacja w sposób oczywisty kojarzy się komisyjnym oglądaniem filmu, słuchowiska, widowiska teatralnego. Po seansie następowała dyskusja o wartościach przedstawionego materiału i  o możliwej sile ideowego oddziaływania. Kolaudacja była jednym z…